WAP Prototype Maker

WAP Prototype Maker är ett verktyg för att snabbt generera en uppsättning WML-sidor.

Genom WAP Prototype Makers användargränssnitt kan du mycket enkelt och snabbt skapa en komplett hierarki av sidor som innehåller texter, bilder och länkar.

Syftet med detta program är att snabbt kunna skapa och testa navigeringen av en WAP-sajt, eller att skapa grundläggande sidor för en WAP-sajt för att få en snabb förhandsgranskning och sedan redigera dem för hand.

Senaste version: 1.00
2001-01-22

Size: 298 kb

Ladda ner…

Skärmdumpar

WAP Prototype Maker